Allt Rör Sig!
av Bertolt Brecht
i Gasklockorna i Gävle

Länk: PRESSBILDER

 


Regionteater för Gästrikland och Hälsingland

Norra Rådmansgatan 23
Box 146
801 03 Gävle
Tel (vx) 026-129200
Fax 026-12 62 82

GASKLOCKAN I GÄVLE
Producent Ingegerd Herlitz
026/54 65 09
iher@gavlefolkteater.se

HÄLSINGLANDS TRÄTEATER
I JÄRVSÖ

Producent Lotta Trosell Svender
026/54 65 16
ltsv@gavlefolkteater.se

www.gavlefolkteater.se


PRESSMEDDELANDE

Folkteatern spelar Allt Rör Sig! av Bertolt Brecht i Gasklockorna i Gävle

Folkteaterns uppsättning av Allt Rör Sig! har nypremiär i Gävle 2 december. (Allt Rör Sig hade sin premiär sommaren 2004 på Hälsinglands Träteater i Järvsö.)

Föreställningen spelas denna gång, med en delvis ny ensemble, i de nyrenoverade Gasklockornas vackra runda rum och välvda tak-kupoler. Översättningen är gjord av Jan Mark, för bearbetning och regi svarar Peter Oskarson som också gestaltar titelrollen. Musiken är komponerad av Sofie Livebrant.

Brechts pjäs Galileis liv, heter i Folkteaterns version Allt Rör Sig! Här skrev Brecht om renässansens store vetenskapsman Galileo Galilei som avslöjar ett helt nytt universum, förebådade en ny tid, nya tankar och utmanar kyrkans bild Guds skapelse. I Folkteaterns föreställning får publiken möta Galilei på hans livsresa och följa konflikten mellan maktens påbud och forskarens moraliska dilemma. Galileis liv och verk har av eftervärlden gjorts till symbol för den oberoende forskningen i kamp mot maktens behov av kontroll och styrning av den fria tanken. Brecht tog hans gärning som exempel på vilka makter som styr våra liv, men också vilka val forskare, politiker och konstnärer ställs inför och gör i sitt dagliga arbete. Vilket ansvar har vi för vår konst och vår kunskap – våra budskap och våra upptäckter?

Inspirationen till iscensättningen har hämtats från medeltida gatuteater där aktörerna förde ut såväl existentiella som världsliga frågor till en uppmärksam och brokig publik.

Hela uppsättningen har en Gävleanknytning och förutom Folkteaterns ensemble medverkar också kören Coffee Bean Show Chorus, barn och ungdomar från Folkteaterns teaterskola samt unga och vuxna amatörer från Gävle. Drygt 50 personer står på scenen varje kväll.

Föreställningen spelas fram till 22 januari.

För ytterligare information kontakta:
Ingegerd Herlitz tfn: 026-54 65 09 e-post: iher@gavlefolkteater.se
Anna Thelin tfn: 026-54 65 15 e-post: athe@gavlefolkteater.se

 

 

WWW.PRESSBILD.COM
Malmskillnadsgatan 41
111 38 Stockholm
08-667 41 80
070-796 66 95
info@pressbild.com