Kunqu Teater
– kinesiskt gästspel i Gävle
1-4 okt 2005

Länk: PRESSBILDER

 


Regionteater för Gästrikland och Hälsingland

Norra Rådmansgatan 23
Box 146
801 03 Gävle
Tel (vx) 026-129200
Fax 026-12 62 82

GASKLOCKAN I GÄVLE
Producent Ingegerd Herlitz
026/54 65 09
iher@gavlefolkteater.se

HÄLSINGLANDS TRÄTEATER
I JÄRVSÖ

Producent Lotta Trosell Svender
026/54 65 16
ltsv@gavlefolkteater.se

www.gavlefolkteater.se


PRESSMEDDELANDE

KUNQU TEATER – KINESISKT GÄSTSPEL I GÄVLE 1-4 OKTOBER

FOLKTEATERN INVIGER STORA GASKLOCKAN I GÄVLE

Med ett av den kinesiska teaterns mest unika uttryck, den gamla Kunqu Teatern, inviger Folkteatern den nyrenoverade Stora Gasklockan i Gävle.

Kunqu är en teaterform som vi sällan får tillfälle att uppleva här i Europa. Den ses som en pärla bland världens teatertraditioner, en äldre släkting till den mer välkända Peking Operan (Jingju). År 2001 blev Kunqu utvald av Unesco till omistligt Immateriellt Världskulturarv och förvaltas nu av ett fåtal kompanier i Kina.
Den Kunqu trupp om 25 artister som gästar Folkteatern kommer från staden Hangzhou i provinsen Zhejiang i södra Kina. Med sig har truppen två olika program med delar av flera föreställningar inom den traditionella Kunqu-repertoaren som ”Legender vid vattenbrynet” och ”Pionpaviljongen”.

Den 29 september introduceras Kunqu under en Publikkväll i Stora Gasklockan där truppen berättar om och demonstrerar sin tradition.

KINA OCH FOLKTEATERN
Folkteatern har under flera år samarbetat med och inspirerats av teatertraditioner från hela världen. Samarbetet med Kina inleddes redan i början av 90-talet då Folkteaterns konstnärliga ledare Peter Oskarson och den kinesiska Peking Opera (Jingju) regissören Ma Ke träffades. Tillsammans har de satt upp pjäser både i Sverige och Kina. Folkteaterns publik har fått ta del av flera föreställningar med tydlig inspiration från Kina, däribland En Midsommarnattsdröm som spelats på Hälsinglands Träteater i Järvsö samt på Orionteatern i Stockholm och Henrik IV som spelats i Lilla Gasklockan i Gävle.

Nu senast turnerade Höstfloden , en Jingju-föreställning i svensk tappning. Höstfloden är framarbetad av fem skådespelerare och musiker på Folkteatern under ledning av den kinesiska Jingju-skådespelaren Bai Tao, som sedan fyra år tillhör den fasta ensemblen på teatern.

OM KUNQU TEATERN
På femtonhundratalet flyttade poeten och musikern Wei Liangfu från norr ner till provinsen Kunshan i söder. Han arbetade i tio år med att skapa ett helt nytt musikspråk. Han utforskade de sydkinesiska musiktraditionerna och flätade samman dem med det musikaliska arv han hade med sig från norr. Så skapades en ny musikalisk stil. Han uppkallade den efter provinsen i söder, Kunshan, och fick namnet Kunqu. Kun talar om att konstarten kommer från Kunshan, qu betyder teater som framförs sjungande.

I Kunqu låter man aldrig någon rollfigur tala vanlig prosa. Alla monologer sjungs och all dialog framförs som en sorts recitativ. Emellanåt stegras uttrycket till arior, som ackompanjeras av orkester. Språket har mycket litet gemensamt med det talade språket, det är ett mycket speciellt, förhöjt, scenspråk. Men det var inte bara språket och musiken man intresserade sig för. Dans och ett slags stiliserat rörelsemönster är också en naturlig del av föreställningarna.

Kunqu var den mest omtyckta och mest spridda teaterformen i Kina i tvåhundra år. Så småningom stelnade dock Kunquteatern. Den förlorade i popularitet och höll på att tyna bort. Under nittonhundratalets första hälft fick Kunqu en ny renässans. Det moderna genombrottet stod bl.a. Zhejiang Kunqu Teater för. Med sin uppsättning av ”De femton trådarna med mynt” 1956 visade Zhejiangteatern den kinesiska allmänheten att än fanns det liv i den urgamla Kunqutraditionen. I och med Unescos utnämning till Världskulturarv har en ny generation av unga skådespelare upptäckt sina gamla mästare och sin glömda historia. De har återerövrat sitt gamla kulturarv och kan binda samman historia och nutid.

Publikintresset har ökat, internationella inbjudningar till gästspel och demonstrationer blir allt fler och anslagsgivarna har blivit mer generösa. För Folkteatern är det en stor glädje att få möta ännu en tradition ur kulturens källflöden.

FOLKTEATERN I VÄRLDEN – VÄRLDEN I FOLKTEATERN
Under rubriken Folkteatern i Världen – Världen i Folkteatern kommer flera föreläsningar och seminarier att presenteras framöver. Här ryms förutom nyfikenhet på teaterkonsten och våra skilda kulturer i en gemensam värld, även frågor om globalisering, mänskliga rättigheter, tradition och förnyelse, religion och demokrati. 

GASKLOCKORNA I GÄVLE BLIR FOLKTEATERNS FRAMTIDA HEMVIST
Under nästa år flyttar Folkteatern till de vackra Gasklockorna och gör området till vår hemvist. Med Gasklockorna som bas går vi ut i världen och i vår region. Här vill vi spela de mest angelägna och viktiga föreställningarna, här vill vi möta publiken i samtal kring livets stora frågor. Hit ska alla vara välkomna!

 

Pressbilder finns att ladda ner från www.pressbild.com

 

 

 

För ytterligare information kontakta:

Anna Thelin                                            tfn: 026 – 54 65 15                      athe@gavlefolkteater.se

Ingegerd Herlitz                       tfn. 026 – 54 65 09                      iher@gavlefolkteater.se

 

Anna Thelin
tfn: 026 – 54 65 15
athe@gavlefolkteater.se

Ingegerd Herlitz
tfn. 026 – 54 65 09
iher@gavlefolkteater.se

 

WWW.PRESSBILD.COM
Malmskillnadsgatan 41
111 38 Stockholm
08-667 41 80
070-796 66 95
info@pressbild.com