Lille Prinsens

På turné

Länk: PRESSBILDERRegionteater för Gästrikland och Hälsingland

Norra Rådmansgatan 23
Box 146
801 03 Gävle
Tel (vx) 026-129200
Fax 026-12 62 82

GASKLOCKAN I GÄVLE
Producent Örjan Hans-Ers
026/54 65 16
orjan.hans-ers@gavlefolkteater.se

HÄLSINGLANDS TRÄTEATER i JÄRVSÖ
Producent Örjan Hans-Ers
026/54 65 16
orjan.hans-ers@gavlefolkteater.se

www.gavlefolkteater.se


PRESSMEDDELANDE

Folkteatern i Gävleborg reser på turné med ”Lille Prinsen”.

I slutet av februari och början av mars kommer Folkteaterns ensemble att besöka Indonesien och Malaysia med dockteaterföreställningen ”Lille Prinsen” av Antoine de Saint Exupéry. Folkteatern har genom grundaren av Marionetteatern, Michael Meschke, inbjudits av ländernas ambassader. Svenska Institutet och Statens Kulturråd finansierar resan. De lokala arrangörerna står för alla kostnader inom respektive land.

I samband med turnén ges en möjlighet att återse en kär favorit innan det är turnedags. Nio skolföreställningar spelas på Folkteatern, dessutom ges söndag 13 februari kl 15.00 en offentlig föreställning där intäkterna går till Röda Korsets ständiga Katastrofberedskap, som hjälper till vid alla katastrofer i världen.

Den franske författaren och flygaren Antoine de Saint Exupérys roman ”Lille Prinsen”, om flygaren som nödlandar i Saharaöknen och där träffar på en liten pojke från en annan planet är ett av världslitteraturens mest älskade verk.
1973 skapades en dockteaterversion av ”Lille Prinsen” som kom att bli den största framgången i barnteaterutbudet på Marionetteatern. Pjäsen spelades i Stockholm i många omgångar och på turnéer till många länder, bland annat i Asien och Europa.

Michael Meschke återskapade och förnyade iscensättningen på Folkteatern i Gävleborg så att den kunde fortbestå inom Folkteaterns egen repertoar. Resultatet blev en ny version av Lille Prinsen som spelades på Folkteatern första gången i januari-mars 2001.

En föreställning för såväl barn som vuxna, i syfte att erbjuda olika generationer en upplevelse tillsammans, kring stora och fantasieggande frågor som vänskap, kärlek och döden

För ytterligare information kontakta: Örjan Hans-Ers, tel. 026-54 65 16, e-post oher@gavlefolkteater.se

 

WWW.PRESSBILD.COM
Åsögatan 179
116 32 Stockholm
08-667 41 80
070-796 66 95
info@pressbild.com