JUDISKA TEATERN
Kägelbanan/Djurgården
Box 1719
111 87 Stockholm

hemsida: www.judiskateatern.orgPRESSMEDDELANDE

ASKA
En pjäs av Harold Pinter

Nordisk Premiär 9 oktober 1999

Spelperiod: 9 okt - 5 dec
Speldagar:
Onsdag - lördag 19.30 samt söndag 16.00.
OBS! Inga föreställningar 24 nov och 1 dec
Föreställningens längd: 1 tim 10 min, ingen paus.

| PRESSBILDER |
uppdaterade 991007
Porträttbild Pia Forsgren

 

Regi: Pia Forsgren
Koreografi: Susanne Jaresand
Skådespelare:
Jessica Zandén och Kristian Lima de Faria
Scenografi:
Pia Forsgren och Tomas Franck
Ljusdesign:
Kenneth Björk
Kostym:
Mikael T Zielinski

Rebecca och Devlin, ett par med oklart förhållande, står i centrum för detta laddade relationsdrama där Pinter utforskar länkarna mellan sexualitet och fascism.

Pia Forsgren, regissör och konstnärlig ledare för Judiska Teatern, upprepar här det lyckade och sedan 1988 pågående samarbetet med koreografen Susanne Jaresand. Tillsammans har de skapat flera press- och publiksuccéer, bland annat De fyra små Flickorna (Picasso) 1988 på Stockholms Kulturhus, Nilen (Frostenson) 1989 och Sal P (Frostenson) 1996 på Kungliga Dramatiska Teatern.
Efter publiksuccén Försoningsdagen 1998 har den forna kägelbanan genomgått en omfattande ombyggnad som förutom teaterpubliken kan locka design- och arkitekturintresserade. Genuin 1700-tals miljö ger nu rum åt modern arkitektur och judiskt nyskapande i unik kombination.

Harold Pinter är en engelsk dramatiker vars signum är gåtfulla och poetiska texter med en glidande känsla av underliggande hot. Pinter fick sitt genombrott 1958 med pjäsen The Birhday Party och har sedan skrivit en mängd manus både till teater och film. Bland hans framgångar märks bland annat filmmanuset till Den Franske Löjtnantens kvinna.

ASKA (Ashes to Ashes) hade sin urpremiär på The Ambassadors Theatre i London 1996 i regi av Harold Pinter själv och har sedan satts upp på olika platser i världen. Med Judiska Teaterns uppsättning får ASKA sin Nordiska Premiär.


Harold Pinter
Harold Pinter föddes 10 oktober 1930 i Londons East End. Fadern var skräddare och var liksom Pinters mor del av den judiska emigrationsvåg som kom från Östeuropa till London vid sekelskiftet.
Harold Pinter började sin karriär som turnerande landsortsskådespelare vid 19 års ålder och försörjde sig som diskare eller kypare när han var utan engagemang. Skådespelandet varvade han med att skriva och försöka få sin poesi publicerad. Efter ett par år av enträget arbete skrev han The Room på en vecka och samma år The Birthday Party och The Dumbwaiter. The Birthday Party blev den första pjäs som spelades upp på en teater. Med ett fåtal undantag var recensenterna kritiska till den unge dramatikern och hans arbete. Pinter skulle senare beskrivas som den mest originella, störande och fängslande talangen i den tidens teater - London.

Pinters dramatik handlar i mycket om vår oförmåga att kommunicera, våra otillfredsställande relationer och det oförutsägbara i våra handlingar. Om tendensen att sträva efter oväsentligheter och de mål vi aldrig uppnår. Harold Pinter lägger tonvikten på det vi inte säger till varandra. Han rapporterar från gränsen till tystnaden.

Pinter kan med hjälp av sin penna snabbt locka fram ett skratt som brutalt fastnar i halsen och byts mot stum skräck. Det är just detta som gör Harold Pinters arbeten unika; den glasklart precisa dialogen, de subtila karaktärsteckningarna och det tvångsmässiga maktspelet som tillsammans gör hans pjäser skrämmande, rörande och på samma gång vansinnigt roliga.
Han använder sitt skrivande och sitt intellekt till att revoltera. Han revolterar mot makthavarna och deras maktutövande. Han betonar varje medborgares skyldighet att använda den rätt till fritt tänkande och fritt tal vi besitter. Ett ansvar gentemot de som inte innehar den rättigheten. Politik, politisk teater och demonstrationer - allt är en del av hans yrke. Allt smälter samman i skapandet samtidigt som Harold Pinter är noga med att uttrycka skillnaden mellan sina pjäser och sitt privata jag.

Han för inte fram någon ideologi i sina pjäser, men är ändå villig att kalla det han sysslar med för politisk teater - om man med politisk teater menar att spegla verkligheten, vill säga.
I ASKA iscensätter Pinter ett aktuellt könspolitiskt spel. Han utforskar länkarna mellan politisk och sexuell fascism och skapar ett samband mellan hot, våld och manlig brutalitet. I ASKA gestaltar han kvinnan som offer för den manliga brutalitet han anser prägla vår värld, men är samtidigt noga med att inte romantisera kvinnan.
Med Judiska Teaterns uppsättning får ASKA sin nordiska premiär. ASKA hade sin urpremiär på Royal Court Theatre i London 1996 i regi av Harold Pinter själv och har sedan dess satts upp på många platser i världen.