Mums, vad äckligt!

PRESSMEDDELANDE

Mittiprick teatern

Scen: Teater Påfågeln samt på turné i landet

Producent: Rolf S. Nielsen
Telefon 08-15 33 12

info@mittiprickteatern.se
www.mittiprickteatern.se

Mittiprickteatern
Box 6071
102 31 Stockholm


PRESSBILDER            
Fotograf:
Martin Skoog
Motiv/bildtext:

Mittiprickteatern
Snäll
På bild: Ulrika Hansson och Jesper Arin

Format:
Photoshop rgb / jpeg
300 dpi
Användning:
Fri publicering med angivande av fotograf och endast i artikel/recension i samband med rubricerat evenemang.
Ladda ner bild här:
snall_20120224_0078
Fotograf:
Martin Skoog
Motiv/bildtext:

Mittiprickteatern
Snäll
På bild: Ulrika Hansson

Format:
Photoshop rgb / jpeg
300 dpi
Användning:
Fri publicering med angivande av fotograf och endast i artikel/recension i samband med rubricerat evenemang.
Ladda ner bild här:
snall_20120224_0293
WWW.PRESSBILD.COM
info@pressbild.com