antikrundan
Premiär 1 mars 2008

PRESSMEDDELANDE

moment:

Adress: Gubbängstorget 117
Box: 6003
Postnummer: 122 06 ENSKEDE

Hemsida: www.moment.org.seTelefon: 08-508 501 28

Kontakt: Pontus Stenshäll
0730-388 518

Andreas Boonstra
070-799 27 13

Anna Erlandson
070-7958 148


PRESSBILDER            
Foto:
moment
Motiv/bildtext:

antikrundan
Ludde Hagberg och Eva Rexed, i mitten stående Mathias Olsson, nedan Linda Källgren och Martin Olsson och vid mikrofonen Andreas Boonstra

Format:
Photoshop rgb / jpeg
300 dpi
150x225 mm
Användning:
Fri publicering med angivande av fotograf och endast i artikel/recension i samband med rubricerat evenemang.
Ladda ner bild här:
andreas_band
Foto:
moment
Motiv/bildtext:

antikrundan
Linda Källgren

Format:
Photoshop rgb / jpeg
300 dpi
150x225 mm
Användning:
Fri publicering med angivande av fotograf och endast i artikel/recension i samband med rubricerat evenemang.
Ladda ner bild här:
lindakrigar
Foto:
moment
Motiv/bildtext:

antikrundan
Mathias Olsson och Ludde Hagberg

Format:
Photoshop rgb / jpeg
300 dpi
150x225 mm
Användning:
Fri publicering med angivande av fotograf och endast i artikel/recension i samband med rubricerat evenemang.
Ladda ner bild här:
mathias_ludde
Foto:
moment
Motiv/bildtext:

antikrundan
Linda Källgren, Ludde Hagberg, Mathias Olsson och Martin Olsson

Format:
Photoshop rgb / jpeg
300 dpi
150x225 mm
Användning:
Fri publicering med angivande av fotograf och endast i artikel/recension i samband med rubricerat evenemang.
Ladda ner bild här:
mathiasiborgen
WWW.PRESSBILD.COM
070-796 66 95
info@pressbild.com