TILL STARSIDAN  

 

 

 

TEMAKVÄLL
Yttrandefrihet i Mellanöstern
Södra Teatern
8 juni kl 17.00

 

PRESSKONTAKT
Elisabet Schön

mobil:070-764 1136
tel: 08-702 1599
e-mail: elisabet@reorient.se

För mer info se:
www.reorient.se

PRESSMEDDELANDE 2007-05-28

Yttrandefrihet i Mellanöstern

Plats: Södra Teatern
Tid: 8 juni kl 17.00

Frågan om yttrandefrihet, inte minst i samband med Mellanöstern, har varit i fokus de senaste åren. Karikatyrstriden i Danmark ledde till demonstrationer och nedbrända ambassader - men också till en livlig debatt i media i såväl Mellanöstern som i resten av världen.

Vad får man säga eller inte säga i dagens Mellanöstern? Hur ser det egentligen ut med yttrandefriheten? Vilken roll spelar medierna och hur påverkas debattens gränser av händelser i omvärlden som karikatyrstriden i Danmark, USAs krig mot terrorn och stridigheterna i Irak.

Re:Orient och Svenska PEN anordnar i samarbete med Svenska Institutet och Södra Teatern en temakväll om yttrandefrihet i mellanöstern med fokus på tre länder; Jordanien, Syrien och Palestina/Israel med internationellt kända publicister från dessa länder samt BBCs chefsanalytiker för Mellanöstern.

Deltagare:
Sawsan Zaidah, journalist och producent på internetradiostationen Ammanet, Jordanien. Zaidah har tidigare varit producent för kvinnoprogrammet Tabu och arbetar för tillfället som producent för det mediegranskande programmen Eye On Media.

Daoud Kuttab, Palestinsk kolumnist och chef för Institute of Modern Media, Ramallah. Kuttab, som har fängslats av både palestinska och israeliska myndigheter, publicerar sig regelbundet i internationella medier och har mottagit ett stort antal priser, bl a PEN USA West Freedom of Writing Award och Leipzig Media Award. Grundare av Ammanet.

Faraj Bayrakdar, författare från Syrien, satt fängslad som politisk fånge i 14 år och kom till Stockholm som fristadsförfattare 2005-2006. Bayrakdar, numera bosatt i Stockholm, gav nyligen ut "Språkets och Tystnadens Otaliga Svek" om sina erfarenheter i Syriens fängelsesystem.

Magdi Abdelhadi, journalist/analytiker på BBCs Mellanösternavdelning, London. Abdelhadi har tidigare verkat som journalist i Sverige.

Cecilia Uddén, Sveriges Radios korrespondent i Mellanöstern är moderator.
Plats: Södra Teatern
Tid: 8 juni kl 17.00

För ytterligare information, intervjumöjlighet, eller annat kontakta Re:Orient på 08 702 15 99 alt Cecilia Hörnell 070 517 08 28 eller Elisabet Schön 070 764 11 36.

 

 

 

WWW.PRESSBILD.COM
070-796 66 95
info@pressbild.com