TILL STARSIDAN  

 

 

 

Klezmer med Kroke i Stockholms Stora synagoga
KROKE (Polen)

30 september 2007

PRESSMEDDELANDE

Re:Orientfestivalen 2007

Presskontakt
Elisabet Schön

elisabet@reorient.se

Tel/fax: +46 (0) 8 702 1599
Mobil: + 46 (0)70 764 1136

www.reorient.se

PRESSBILDER
Foto
Emanuela Danielewicz
Motiv/bildtext:

Klezmer med Kroke i Stockholms Stora synagoga

KROKE (Polen)
Datum: Söndag den 30 september, kl 19.00
Plats: Stora synagogan, Wahrendorffsgatan 3
Re:Orient i samarbete med Judiska Församlingen i Stockholm

Format:
photoshop rgb/jpeg,
OBS: liten bild
Användning:
Fri publicering med angivande av fotograf och endast i artikel/recension i samband med rubricerad föreställning.
Ladda ner bild här:

WWW.PRESSBILD.COM
070-796 66 95
info@pressbild.com