Taklagsöl
av August Strindberg
Premiär 28 februari 2011

PRESSMEDDELANDE

 

Strindebergs Intima Teater

Teater:
Barnhusgatan 20,
Norra Bantorget, Stockholm

Kontor:
Västmannagatan 1,
111 24 Stockholm

Tel:
08-545 110 44 (kontor)
08-545 110 42 (fax)
08-200843 (biljetter)

Webb:
www.strindbergsintimateater.se


PRESSBILDER            
Fotograf:
Bengt Wanselius
Motiv/bildtext:

Taklagsöl av August Strindberg
Premiär 28 februari 2011
På bild: Anna Lyons

Format:
Photoshop rgb / jpeg
300 dpi
Användning:
Fri publicering med angivande av fotograf och endast i artikel/recension i samband med rubricerat evenemang.
Ladda ner bild här:
TAK16211_0085_1
Fotograf:
Bengt Wanselius
Motiv/bildtext:

Taklagsöl av August Strindberg
Premiär 28 februari 2011
På bild: Margareta Hallin, Anna Lyon

Format:
Photoshop rgb / jpeg
300 dpi
Användning:
Fri publicering med angivande av fotograf och endast i artikel/recension i samband med rubricerat evenemang.
Ladda ner bild här:
TAK16211_0115
Fotograf:
Bengt Wanselius
Motiv/bildtext:

Taklagsöl av August Strindberg
Premiär 28 februari 2011
På bild: Anna Lyons

Format:
Photoshop rgb / jpeg
300 dpi
Användning:
Fri publicering med angivande av fotograf och endast i artikel/recension i samband med rubricerat evenemang.
Ladda ner bild här:
TAK16211_0198
Fotograf:
Bengt Wanselius
Motiv/bildtext:

Taklagsöl av August Strindberg
Premiär 28 februari 2011
På bild: Anna Lyons; Margareta Hallin

Format:
Photoshop rgb / jpeg
300 dpi
Användning:
Fri publicering med angivande av fotograf och endast i artikel/recension i samband med rubricerat evenemang.
Ladda ner bild här:
TAK16211_0324
WWW.PRESSBILD.COM