Virpi Pahkinen
Morpho Z

 

Virpi Pahkinen

Producent
Emelie Bergbohm
emelie.bergbohm@gmail.com
073-7075647


PRESSBILDER            
Fotograf:
José Figueroa
Motiv/bildtext:
Dansarna Virpi Pahkinen, Maxim-Jo Beck Mcgosh och Love Källman ur "Morpho Z" av Virpi Pahkinen
Format:
Photoshop rgb / jpeg
300 dpi
Användning:
Fri publicering med angivande av fotograf och endast i artikel/recension i samband med rubricerat evenemang.
Ladda ner bild här:
MorphoZ_04
Fotograf:
José Figueroa
Motiv/bildtext:
Dansarna Virpi Pahkinen och Love Källman ur "Morpho Z" av Virpi Pahkinen
Format:
Photoshop rgb / jpeg
300 dpi
Användning:
Fri publicering med angivande av fotograf och endast i artikel/recension i samband med rubricerat evenemang.
Ladda ner bild här:
MorphoZ_05
Fotograf:
José Figueroa
Motiv/bildtext:
Dansarna Virpi Pahkinen och Love Källman ur "Morpho Z" av Virpi Pahkinen
Format:
Photoshop rgb / jpeg
300 dpi
Användning:
Fri publicering med angivande av fotograf och endast i artikel/recension i samband med rubricerat evenemang.
Ladda ner bild här:
MorphoZ_06
Fotograf:
José Figueroa
Motiv/bildtext:
Dansaren Maxim-Jo Beck Mcgosh ur "Morpho Z" av Virpi Pahkinen
Format:
Photoshop rgb / jpeg
300 dpi
Användning:
Fri publicering med angivande av fotograf och endast i artikel/recension i samband med rubricerat evenemang.
Ladda ner bild här:
MorphoZ_07
Fotograf:
José Figueroa
Motiv/bildtext:
Virpi Pahkinen ur "Morpho Z" av Virpi Pahkinen
Format:
Photoshop rgb / jpeg
300 dpi
Användning:
Fri publicering med angivande av fotograf och endast i artikel/recension i samband med rubricerat evenemang.
Ladda ner bild här:
MorphoZ_08

WWW.PRESSBILD.COM
info@pressbild.com